กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์์ของกฏหมาย พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท่้องถิ่น พ.ศ. 2542
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์์ของกฏหมาย พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท่้องถิ่น พ.ศ. 2542

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564