คำถวายปณิธานความดี : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : ครอบครัวแก้วประเสริฐ

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่่วมใจ

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :