กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [อ่าน 99 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1