กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
   
 
    ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com ในเวลา 06.00 - 23.00 น. หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของฑนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2111 1144
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2563