กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 99 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2562
คู่มือสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2562
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2562
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1