กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
 
คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2564
คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2564
คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 135 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2562
คู่มือสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2