กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
 
คำสั่งมอบหมายงาน อบต.บางศาลา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2565
คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2565
คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2565
คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2565
คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2564
คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2564
คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 67 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3