กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ..การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2559
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 61 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2558
การแจ้งถมดิน [อ่าน 132 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2558
การแจ้งขุดดิน [อ่าน 115 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2558
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 114 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2558
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [อ่าน 115 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2558
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1