งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
 
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 12 2566 [อ่าน 38 คน] เมื่อ 20 มิ.ย. 2566
รายงานผลการตรวจสอบภายใน 2565 [อ่าน 32 คน] เมื่อ 09 มิ.ย. 2566


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [อ่าน 54 คน] เมื่อ 09 มิ.ย. 2566


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [อ่าน 42 คน] เมื่อ 09 มิ.ย. 2566
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 11 /2566 [อ่าน 36 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2566
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2