คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ..การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
 


คู่มือบริการประชาชน [อ่าน 52 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564


การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [อ่าน 62 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2562


คู่มือการบริการประชาชน [อ่าน 38 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2561


รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [อ่าน 39 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2559
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2559


การรับชำระภาษีป้าย [อ่าน 37 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 2559


 
กำลังแสดงหน้า : 1