กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 109 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1