ข้อมูลติดต่อสำนักงาน
     
ข้อมูลติดต่อสำนักงาน ข้อมูลติดต่อสำนักงาน
   
 

 

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ : 0-7584-5213

E- mail : office@bangsala.go.th
Web Site : WWW.BANGSALA.GO.TH
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566