กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
 
อำนาจหน้าที่ืื่่ [อ่าน 119 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2564
อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 132 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1