วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
   
 

วิสัยทัศน์
" การเกษตรก้าวหน้า การศึกษาทันสมัย สาธารณสุขก้าวไกล ใส่ใจวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนนำ พร้อมนำพัฒนาท้องถิ่น "

 

คำขวัญ
" บางศาลาถิ่นน่าอยู่ เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ แหล่งอริยะพระดี โบราณมีโรงสีไฟ ผู้คนดีมีน้ำใจ "
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566