กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
   
 
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2563