กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเข้าพรรษา 25 กรกฎาคม 2564 ได้ที่เว็บไซด์ www.stopdrink.com
   
 
   

 ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเข้าพรรษา 25 กรกฎาคม 2564ได้ที่เว็บไซด์ www.stopdrink.com

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2564