กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบออนไลน์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 ขอเชิญเข้าร่วมการับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบออนไลน์ ในวันที่  29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น.  ณ ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2564