กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ด้วย บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ประจำเดือนตุลาคม  2564  

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564