กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเมนเนม องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564