กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และเตรียมการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564