กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แม่น้ำปากพนัง วัดบางเข็ม โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 หลัง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2564