กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ(Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคมงาน Thailand Antibiotic Awareness Week) ปี 2565
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ(Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคมงาน Thailand Antibiotic Awareness Week) ปี 2565 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564