กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอปากพนัง
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอปากพนัง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2565