กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิฐชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565
   
 
   

เชิฐชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่  31  พฤษภาคม   2565  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  ประเด็น "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม"

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565