กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ อบต.บางศาลา
     
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ อบต.บางศาลา วัดบางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
   
 
   

 วัดบางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2562