กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
     
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561