กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2561