กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2562