กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปี งบประมาณ 2563
     
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปี งบประมาณ 2563 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2563