กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน 1 ตำแหน่ง
   
 
   

 รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด สนใจติดต่อ 081-0815916 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2563