กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [อ่าน 114 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
ติดตามแผนพัฒนา ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 125 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
แผนดำเนินงาน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 132 คน] เมื่อ 23 ก.ย. 2563
ติดตามแผนพัฒนา ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 183 คน] เมื่อ 13 เม.ย. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 196 คน] เมื่อ 08 เม.ย. 2563
แผนดำเนินงาน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 187 คน] เมื่อ 08 เม.ย. 2563
แผนดำเนินงาน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 227 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2