กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [อ่าน 65 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
ติดตามแผนพัฒนา ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 79 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
แผนดำเนินงาน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 23 ก.ย. 2563
ติดตามแผนพัฒนา ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 140 คน] เมื่อ 13 เม.ย. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 149 คน] เมื่อ 08 เม.ย. 2563
แผนดำเนินงาน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 144 คน] เมื่อ 08 เม.ย. 2563
แผนดำเนินงาน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 181 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2559
แผนพัฒนาสามปี อบต.บางศาลา (พ.ศ. 2558 - 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 288 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1