กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
แผนดำเนินงาน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2559
แผนพัฒนาสามปี อบต.บางศาลา (พ.ศ. 2558 - 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 114 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1